Udredning og behandling af børne- og ungdomspsykiatriske lidelser


Vi tilbyder udredning og behandling af:


 • Depression, angst og OCD.
 • Neuropsykiatriske udviklingsforstyrrelser såsom ADHD, autismespektrumforstyrrelser, tics og Tourettes Syndrom samt komorbide tilstande:
  • Belastnings- og tilpasningsreaktioner
  • Søvnforstyrrelser
  • Angst og OCD
  • Depression
  • Spiseforstyrrelse
  • Psykose
 • Vi har tæt samarbejde med "Talentudvikling i Skolen" ved Sarah Søndergård omkring rådgivning og vejledning af forældre og skoler i forhold til børn og unge med høj begavelse.

  Talenter og højtbegavede børn i skolen | Talentudvikling i skolen (talentudvikling-skole.dk)

  Ligesom vi kan foretage WPPSI, WISC-V og WAIS-IV. 
 • Vi gør brug af mentaliseringsbaseret terapi, systemisk og narrativ terapi, EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) terapi og klinisk hypnoterapi


Målgruppe for udredning og behandling er 6-20-årige.


Alle forløb individualiseres og tilpasses barnets/den unges og familiens behov.


Mulighed for udredning og behandling hjemme ved familien.


Let og direkte adgang til kontakt med speciallægen og psykologen.


Der tilbydes konsulentfunktion for bo- og behandlingssteder samt kommuner, PPR og almen praksis. 


Undervisning og psykoedukation indenfor børne- og ungdomspsykiatri.


Hyppigt anvendte diagnostiske redskaber, som vi gør brug af, er: K-SADS-PL, CYBOCS, ADOS-II, WPSSI, WISC-V og WAIS-IV, PSE, EASE, TOVA, BRIEF, ADHD-RS, DIVA-5, SRS-2, SCQ, SCID-V, ADI, RCADS, YGTSS og CAT-Q.