Udredning og behandling af børne- og ungdomspsykiatriske lidelser


Vi tilbyder udredning og behandling af


 • ADHD
 • Autismespektrumforstyrrelse
 • Tics og Tourettes Syndrom
 • Søvnforstyrrelse
 • Angst
 • OCD
 • Depression
 • Belastningsreaktion
 • Spiseforstyrrelse
 • Tilknytningsforstyrrelse
 • Personlighedsforstyrrelse
 • Psykose


Målgruppe for udredning og behandling er 5-19 årige.


Alle forløb individualiseres og tilpasses barnets/den unges og familiens behov.


Mulighed for udredning i barnets eget hjem.


Let og direkte adgang til kontakt med speciallægen.


Der tilbydes konsulentfunktion for bo- og behandlingssteder samt kommuner, PPR og almen praksis. 


Undervisning og psykoedukation indenfor børne- og ungdomspsykiatri.


Hyppigt anvendte diagnostiske redskaber, som vi gør brug af, er: K-SADS-PL, CYBOCS, ADOS-II, WISC-V og WAIS-IV, PSE, EASE, TOVA/Connors, BRIEF, ADHD-RS, DIVA-5, SRS-2, SCQ, SCID-V, ADI, RCADS, YGTSS og CAT-Q.