BU-Praksis
  • Førstegangssamtale 5800 kr (inkl. dokumentation og gennemlæsning af sagsakter, varighed for samtalen 1,5 time)
  • Timepris 1800 kr (Tidforbrug for dokumentation og forberedelse medregnes i tillæg til fremmødetiden)
  • Pris på psykologiske tests: ADOS 5500 kr., WISC-V 6500 kr., WAIS 6500 kr., TOVA 3000 kr. og TeaCH 3000 kr..
  • Telefonkonsultation afregnes efter tidsforbrug. 
  • Der tages kilometertakst på 3,54 kr. pr km, samt almen timepris for transporttiden.
  • Udeblivelse eller afbud med kort varsel (<24 timer) afregnes almindelig timepris
  • Prisregulering er sket 1. april 2024.
  • Der kan opnås refusion som gruppe 2 sikringspatient.

    Sygesikring og sikringsgrupper (borger.dk)