BU-Praksis
  • Førstegangssamtale 5500 kr (inkl. dokumentation og gennemlæsning af sagsakter, varighed for samtalen 1,5 time)
  • Timepris 1500 kr (Tidforbrug for dokumentation og forberedelse medregnes også)
  • Der tages kilometertakst på 3,54 kr. pr km, samt almen timepris for transporttiden.
  • Prisregulering vil ske 1.januar 2024.